Methodiek

Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek

NEN 2767-1 is een eenduidige methodiek voor het vaststellen van de technische staat van alle beheerobjecten in de gebouwde omgeving (gebouwen en infrastructuur).

De norm bestaat uit 2 onderdelen, de methodiek en de gebrekenlijst specifiek voor infrastructuur; NEN 2767-4-2 (voor gebouwen wordt de gebrekenlijst NEN 2767-2 toegepast):

NEN 2767-4-2 Gebrekenlijsten voor conditiemeting van infrastructuur

Gebrekenlijsten zijn overzichten van gebreken die kunnen voorkomen in infrastructurele werken. Deze gebrekenlijsten zijn hiërarchisch opgebouwd:
  • Beheerobjecten (bijv. kanalen)
  • Elementen (bijv. vaarwegmarkering)
  • Bouwdelen (bijv. baken en sectorlicht)
  • Materiaalsoorten (bijv. hout of kunststof)
  • Gebreken (bijv. houtrot of bevestiging ontbreekt)
Op deze website kunt u van elk beheerobject, elk element, elk bouwdeel en elke materiaalsoort een export maken in Word of Excel. U krijgt dan een overzicht te zien met de bijbehorende gebreken.
Naar de gebrekenlijsten

Wie heeft de norm bepaald?

NEN 2767-1 is tot stand gekomen in een normcommissie onder begeleiding van NEN. In deze normcommissie zijn alle belangengroepen vertegenwoordigd
Lees meer over het totstandkomen van normen