Forum

Het forum is een nieuwe functionaliteit op dit platform. Doel van het forum is het stimuleren van de dialoog rond de methodiek, de dataset van de NEN 2767 / NPR 4768 en het indienen en beoordelen van wijzigingsvoorstellen.

Het forum moet de interactie, vragen en feedback tussen gebruikers ondersteunen. Het betreft enerzijds de toepassing van de norm Conditiemeting gebouwde omgeving en anderzijds het gebruik van de NEN 2767 / NPR 4768 database. Het staat gebruikers vrij om onderling op elkaar te reageren.

Voor de dialoog dient u zich te registreren. Daarnaast gelden algemene forumregels en is er een lijst met veelvuldig gevraagde vragen en antwoorden.

Het forum moet het proces en de doorlooptijd van wijzigingsvoorstellen versnellen met doel om de dataset verder te optimaliseren. U kunt gedurende het hele jaar door een wijzigingsvoorstel insturen. Onze moderators beoordelen op korte termijn of deze geschikt zijn om op te nemen in de dataset. Indien gewenst wordt er contact met u opgenomen.

Voor wijzigingsvoorstellen dient u zich aan te melden als gebruiker en de handreiking NEN 2767 / NPR 4768 database en de lijst met veelvuldig gevraagde vragen en antwoorden te raadplegen.Naar het forum