Vraag en antwoord

Wie heeft de norm bepaald?

NEN 2767-1 is tot stand gekomen in een normcommissie onder begeleiding van NEN. In deze normcommissie zijn alle belangengroepen vertegenwoordigd

Hoe worden updates in de database doorgevoerd?

// tekst //

Hoe werkt de tool?

// tekst //